Book samtale
Book samtale
Placeholder Image

Slik hjelper jeg deg til å få en balansert og bærekraftig lederhverdag

Du må kunne lede deg selv, for å kunne lede andre. «Liv og Ledelse i Kraft og Balanse» er et program der du lærer å lede deg selv på en bærekraftig måte.

Det innebærer å kunne ta vare på deg selv og ta hensyn til egne behov. Slik at du har kapasitet, struktur, balanse og handlekraft i lederhverdagen. Med tilstrekkelig selvomsorg og god struktur integrert i hverdagen, er det enklere å få gjort de viktige og riktige tingene. 

 

Programmet passer perfekt for deg som vil utøve godt lederskap som gjør en forskjell, og som står ved et veiskille der du erkjenner at du må ta grep for å skape en lederhverdag du kan stå i over tidhvor du er tilfreds samtidig som du presterer godt i jobben. 

Etter programmet vil du ha en lederhverdag der du er i førersetet, både i lederrollen og i livet. Du har blitt mer bevisst på hvem du er, egne mål og verdier, og hvordan du kan påvirke seg selv positivt ved å gi deg selv det du trenger når du trenger det. Resultatet er fokus, mental ro og klarhet, økt emosjonell kompetanse og handlekraft inn i lederrollen.  

Du har  innsikt og verktøy  for å lede seg selv til en god og effektiv dag med tilstedeværelse. Stressopplevelsen og det å komme til kort i hverdagen er erstattet med  klarhet  og  gjennomføringsevne. Du vet å sette grenser og delegere arbeidsoppgaver, slik at du får ting gjort og får tid til mer overordnet og strategisk arbeid i hverdagen.  

Opplevelsen av å fylle rollen, være tydeligere og tryggere, bidrar til mestringsfølelse  slik at du kan koble av jobben når du forlater kontoret. Du har mindre bekymring, tankekjør og dårlig samvittighet, og tillater deg å ta mer fri, og fylle på med meningsfulle aktiviteter. 

Jeg bruker min helhetlige kompetanse, erfaring og verktøykasse til å støtte – og utfordre - deg i din prosess, der du er i din lederkontekst, slik at du finner løsninger som fungerer for deg og den du er.  

Programmet gjennomføres online. Det krever ikke at du setter av mye tid, utover individuelle og felles møtepunkter. Læring og utvikling skjer aller mest i din lederkontekst i din hverdag, der du gjør det du vanligvis gjør. Jeg bruker min helhetlige kompetanse, erfaring og verktøykasse til å følge deg opp underveis, slik at din nye lederhverdag blir din nye normal, og ikke nok et mislykket forsøk.  

Book gratis samtale
Placeholder Image

Råd og veiledning 

Ikke alle saker kan drøftes internt med de du har rundt deg, til eksempel personalsaker, utfordringer du selv har i rollen eller strategiske avveininger.  

Har du behov for en ekstern profesjonell og fortrolig som du kan drøfte saker med og spørre til råds, og som forstår konteksten du leder i? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Ta kontakt
Placeholder Image

Onlineforedrag om selvledelse  

  • Hva er selvledelse, og hvorfor er det viktig 
  • Hvordan virker stress og ubalanse på kropp og prestasjon 
  • Hvordan påvirke deg selv og din fungering positivt hver dag, og på sikt 
  • Struktur og verktøy for fokusert og effektiv oppgaveutførelse 

Kan tilpasses den enkelte virksomhet med tanke på spesifikke behov og ønsker. 

Ta kontakt og fortell hva som er din virksomhet sine behov.

Ta kontakt
Powered by Kajabi